Հարգելի՛ այցելու, ողջունում ենք Ձեզ ՇՊՀ հեռաուսուցման հարթակում

Հարթակը ստեղծվել է «ՆՈՐԿԵՆՏ» ծրագրի շրջանակներում

  Հասանելի դասընթացներ

  Դասընթացը նախատեսված է բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի «տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների համար:
  Դասընթացի նպատակը: Մաթեմատիկայի կիրառություններում սովորական  դիֆերենցիալ հավասարումները և մաթեմատիկական ֆիզիկայի հավասարումները կարևոր տեղ են գրավումՆրանց օգտագործումը ամենաարդյունավետ և տարածված միջոցն է բնագիտության

  տեխնիկայի և հասարակագիտության տարբեր ոլորտների զանազան կիրառական խնդիրների լուծման համար

  Բազմաթիվ իրական պրոցեսներ լրիվությամբ նկարագրվում են դիֆերենցիալ հավասարումների օգնությամբ: «Սովորական դիֆերենցիալ հավասարումներ և մաթեմատիկական ֆիզիկայի հավասարումներ» դասընթացի 

  հիմնական նպատակն է տարբեր տիպի դիֆերենցիալ հավասարումների լուծման մեթոդների շարադրանքը  և դրանց կիրառումը:

  Կրեդիտ/կրեդիտ ժամ -5/150 ժամ/

  Ընդհանուր լսարանային ժամեր -64

  Դասախոսություն  -32

  Գործնական -32


  Դասընթացը նախատեսված է ՇՊՀ Մագիստրոսի կրթական ծրագրով առաջին կուրսի ուսանողների համար