Հարգելի՛ այցելու, ողջունում ենք Ձեզ ՇՊՀ հեռաուսուցման հարթակում

Հարթակը ստեղծվել է «ՆՈՐԿԵՆՏ» ծրագրի շրջանակներում